Back to Top

محصولات


منگنز

pb

کنسانتره منگنز تولید شده توسط این شرکت عیاری برابر با 30 درصد را دارا می باشد. به لحاظ کانی شناسی در کنسانتره مورد سخن کانه های اصلی تشکیل دهنده منگنز عبارتند از: پیرولوزیت، براونیت، رامزدلیت، هاسمانیت و تدوراکیت که در کنار آنها کاني‌هاي هماتیت، کلسیت، دولومیت و پیریت نیز به عنوان کانی های همراه وجود دارد. آنالیز مربوط به 10 اکسید اصلی این نمونه که توسط آزمایشگاه زرآزما زنگان ایرانیان واقع در استان زنجان قرائت شده به شرح ذیل می باشد.

نام نمونه L.O.I P2O5 Na2O MnO MgO K2O Fe2O3 CaO BaO Al2O3 SiO2
Mn-Con 11.88 0.9 0.32 42.13 0.61 0.91 18.33 6.72 0.86 3.34 12.65